Zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen in de vertrouwde omgeving

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun oude en vertrouwde woning blijven wonen. Maar als zij te maken krijgen met lichamelijke of geestelijke beperkingen, is er vaak ondersteuning nodig. Daarbij valt te denken aan hulp van familie of kennissen, steun uit de buurtgemeenschap en zorg aan huis.
In sommige gevallen bieden voorzieningen in huis een oplossing, in andere gevallen moet besloten worden tot verhuizen naar een seniorenwoning, een appartement, een zorgwoning of soms zelfs een verpleeghuis.

Tijdig aanpassen van de woning

Er komen meer hulpmiddelen beschikbaar om zelfstandig te kunnen blijven wonen en om de veiligheid in huis te verbeteren. Denk daarbij aan het plaatsen van een traplift of het rolstoelvriendelijk maken van de woning. Ook domotica, de ‘slimme elektronica’, bijvoorbeeld voor het op afstand bedienen van deuren en lichtschakelaars, kan de kwaliteit van leven verbeteren.
Wie zelfstandig in de vertrouwde omgeving wil blijven wonen, moet tijdig bedenken of zijn of haar huis daar wel geschikt voor is. Het is de eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen aan de woning aan te (laten) brengen.
Organisaties als Versa Welzijn, Vivium en de Woon Advies Commissie Naarden-Bussum kunnen uitvoerig adviseren over de mogelijkheden. Zo nodig kunnen zij ook naar andere instellingen doorverwijzen.

Naar een andere woning of een appartement

Wie niet in het oude huis kan of wil blijven wonen, moet op zoek gaan naar een andere geschikte woning, bij voorkeur in de buurt van winkels en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat kan een seniorenwoning of een appartement zijn. Als er een voorkeur is om samen te wonen, dan is een wooncomplex met voorzieningen een optie.
In de praktijk is verhuizen naar een nieuw adres eenvoudiger gezegd dan gedaan: een alternatieve huur- of koopwoning is lang niet altijd op redelijke termijn beschikbaar. Het verkopen van een eigen huis kan bovendien veel tijd kosten.

De kangoeroewoning

Er worden tegenwoordig nieuwe woonvormen ontwikkeld waarin senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Een goed voorbeeld hiervan is de kangoeroewoning. Deze bestaat uit twee aan elkaar verbonden woningen of een woning met een wooneenheid in de tuin, zodat de mantelzorger dicht bij de senior kan wonen.
In enkele gemeenten zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan in de vorm van Thuishuizen. In deze huizen woont een klein aantal alleenstaande senioren zelfstandig, maar met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. In overleg is er een logeerkamer beschikbaar.

Neem contact op

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt