Langer thuis – Senioren woon en leef gids

Oog voor de belangen van ouderen

In een veranderende samenleving nemen senioren een nieuwe positie in. Het uitgangspunt is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en participeren, ook met een lichamelijke of geestelijke beperking. De Seniorenraad Gooise Meren verleent hieraan ondersteuning door op te komen voor de belangen van alle senioren in de gemeente, ongeacht of zij thuis wonen of in een zorginstelling verblijven. De raad ontplooit activiteiten op het gebied van onder meer:

Meer zelfwerkzaamheid

Blijven meedoen aan de samenleving heeft een positieve uitwerking op de gezondheid en draagt bij aan de kwaliteit van ieders leven. Senioren kunnen bijvoorbeeld tot op hoge leeftijd als vrijwilliger of als mantelzorger actief blijven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid is een belangrijk doel van het ouderenbeleid binnen de gemeente Gooise Meren, die dementievriendelijkheid nastreeft. De Seniorenraad ondersteunt veel activiteiten die senioren kunnen stimuleren en activeren. De raad is ook medeorganisator van de jaarlijkse Seniorenmarkt.

samenwerking-invenna

Brede samenwerking

De Seniorenraad biedt zelf geen individuele hulp, maar werkt wel nauw samen met organisaties en instellingen als Versa Welzijn, ouderenbonden, ASGM, de Raad van Kerken, het Humanistisch Verbond, Alzheimer Nederland en lokale wijkraden. Ook is er samenwerking met instellingen op het gebied van het ouderenbeleid en de ouderenzorg, zoals Vivium en Amaris.  Daarnaast geeft de Seniorenraad gevraagd en ongevraagd advies over het ouderenbeleid aan de gemeente Gooise Meren en aan organisaties binnen het Sociaal Domein.
De Seniorenraad neemt deel aan lokale en regionale studiebijeenkomsten, wint advies in bij deskundigen en houdt de literatuur over ouderenbeleid bij.

Neem contact op

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt