Convenant met gemeente

De gemeente Gooise Meren heeft een convenant gesloten met enkele organisaties, waaronder de Seniorenraad Gooise Meren. Hiermee is de positie van die organisaties als Adviesorgaan van de gemeente vastgelegd. In dat convenant wordt onder meer gesteld dat “Partijen zich in willen spannen een daadkrachtige en vraaggericht samenwerking tussen gemeente en Adviesorganen te bevorderen en waar mogelijk verbindingen tussen de diverse gemeentelijke beleidsterreinen (integrale aanpak) te stimuleren”.
Het convenant past bij de doelstelling van de Seniorenraad en de wijze waarop zij de doelstellingen tracht te bereiken, zoals vermeld in de statuten van de Stichting Seniorenraad Gooise Meren: “gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen naar de gemeente, de politiek, naar organisaties binnen het sociale domein van het ouderenbeleid en andere organisaties in dit domein over aangelegenheden die van belang zijn voor ouderen/senioren”.

Convenant Adviestraject Adviesorganen

Neem contact op

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt