Doorbreken van eenzaamheid

Doorbreken van eenzaamheid

Veel senioren redden het prima, ook in veranderde levensomstandigheden. Zij staan open voor mensen uit hun omgeving, onderhouden de sociale relaties die zij in de loop van hun leven hebben opgebouwd en nemen deel aan maatschappelijke activiteiten. Zij ervaren kortom dat alleen zijn iets anders is dan eenzaam en overbodig zijn.

Ouderen hebben vaak te maken met het wegvallen van familie en vrienden en zijn vaak minder mobiel. Dit kan eenzaamheid tot gevolg hebben. De betekenis daarvan is echter niet voor iedereen hetzelfde.

De seniorenraad wil senioren die zich wél eenzaam voelen activeren, vanuit hun eigen mogelijkheden. Bijvoorbeeld door mee te doen aan zingevende activiteiten of door voor iemand iets te betekenen. Senioren kunnen ook een belangrijke rol spelen in het vrijwilligerswerk.

Actief zijn

Door middel van lichamelijke en geestelijke activiteiten kan de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk behouden worden. Organisaties en verenigingen in de gemeente Gooise Meren bieden veel mogelijkheden. Om te bewegen bijvoorbeeld zwemmen, gymnastiek, yoga, hiphop, volksdansen, koersbal, biljarten en fiets- en wandeltochten. En om de geest vaardig te houden onder meer bridgen, schaken, taalcursussen, computercursussen, schilderen, muziek en lezingen. Kijk eens om u heen!

Door verschillende organisaties worden uitjes en reizen georganiseerd en film-, theater- en concertbezoeken met begeleiding aangeboden. In veel gevallen wordt daarbij rekening gehouden met lichamelijk en geestelijke beperkingen en wordt ook het vervoer geregeld. Informatie over deze activiteiten is te vinden op het internet, onder meer op de websites in onderstaande tabel. De wijkcoaches van Amaris zorggroep, Versa Welzijn en Vivium zorggroep helpen graag om uit het brede aanbod een keus te maken.

Meedoen

Op de website Meedoen Gooise Meren vindt u een activiteitenoverzicht van organisaties die zich bezig houden met het geestelijk welzijn van de bewoners van Gooise Meren.

Om de organisaties te bezoeken; klikt u op de link en gaat u naar de website