Op 6 oktober 2018 werd de jaarlijkse seniorenmarkt in Gooise Meren gehouden, met dit jaar als thema’s Mantelzorg en Wonen.

Het doel van de markt was senioren en mantelzorgers een overzicht te geven van de diensten en producten van de instellingen, organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, wonen en vrijetijdsbesteding. Met name werd aandacht besteed aan de knelpunten waarmee ouderen en mantelzorgers in de praktijk te maken krijgen en de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn.

De seniorenmarkt in Gooise Meren vond dit jaar plaats in het gemeentehuis in Bussum.
De markt trok een aanzienlijk groter aantal bezoekers dan voorgaande jaren. Er werden 300 bezoekers geteld, het werkelijke aantal was naar schatting 350. Dit succes is mede te danken aan de medewerking van de gemeente Gooise Meren en het beschikbaar stellen van het gemeentehuis voor het houden van de markt.
De markt werd geopend door de wethouder Sociaal Domein, Mevrouw Barbara Boudewijnse.
De ruimten in het gemeentehuis boden de mogelijkheid een gevarieerd aanbod te presenteren. Op beide verdiepingen van het gemeentehuis was er een ruim aanbod van informatiekramen met daarnaast lezingen, workshops, demonstraties en videopresentaties. Ook hebben we gezorgd voor muzikale omlijsting op een aantal momenten.
Bezoekers, waaronder diverse raadsleden, en standhouders waren tevreden over de inrichting en het verloop van de dag. Het bleek dat een dergelijke manifestatie ook gebruikt wordt om te netwerken, een mooie bijkomstigheid.
De markt kon worden gerealiseerd dankzij de bijdrage van de gemeente Gooise Meren en donaties van Rabobank Gooi – en Vechtstreek, Rabobank Amstel- en Vechtstreek, Lakeland Foundation en Seniorenbeddenwinkel.

Deelnemers

Neem contact op

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt