Veiligheid en preventie

Veiligheid in huis en daarbuiten vermindert de kans op ongevallen. Denk daarbij aan brandveiligheid in de woning en het wegnemen van gevaarlijke situaties in en om huis, op de weg en in het verkeer.

Ongeveer de helft van de dodelijke slachtoffers bij een woningbrand is 65 jaar of ouder. De voornaamste oorzaken van brand zijn koken, roken en een verkeerd gebruik van elektrische apparaten. Het is dan ook van groot belang om gevaarlijke situaties in huis te voorkomen en zo nodig voorzieningen te treffen die de kans op brand verminderen.
Een brandveiligheidscheck in de woning is aan te bevelen. Zo wordt duidelijk of er voldoende (geschikte) en werkende rookmelders zijn en of de situatie in de keuken veilig is. Denk daarbij aan apparatuur, blusmogelijkheden en de aanwezigheid van goede vluchtwegen.

Een ander belangrijk punt is het voorkomen van ongevallen. Met name het vallen eist veel slachtoffers: van de 65-plussers valt 30% minstens een keer per jaar. Jaarlijks worden in Nederland bijna 30.000 ouderen na een val in het ziekenhuis opgenomen.

Bij ouderen zijn de gevolgen van een val meestal ernstiger dan bij jonge mensen. Bij zo’n 10 procent leidt een val tot ernstig letsel of zelfs overlijden.

Om de kans op vallen te verminderen en ook de gevolgen te beperken, zijn er diverse maatregelen mogelijk. In de eerste plaats moet aandacht besteed worden aan goed bewegen. Bewegen verhoogt de weerbaarheid van senioren. Het vertraagt de afname van de sterkte van botten en van de spiermassa bij het ouder worden, maar zorgt ook voor een betere conditie en lenigheid. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 40% van de 65-plussers onvoldoende beweegt volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

In de tweede plaats moeten risicovolle situaties in huis worden weggenomen, zoals gladde vloeren en traptreden, losse kleedjes en obstakels. Schakel daarbij eventueel een veiligheidsadviseur in.

Neem contact op

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt