Veiligheid en preventie

Veiligheid en preventie

Een veilige omgeving vermindert de kans op ongevallen. Denk daarbij aan brandveiligheid in de woning en het wegnemen van gevaarlijke situaties in en om huis en op de weg.

Ongeveer de helft van de dodelijke slachtoffers bij een woningbrand is 65 jaar of ouder. De voornaamste oorzaken van brand zijn koken, roken, kaarsen en een verkeerd gebruik van elektrische apparaten. Het is van groot belang om gevaarlijke situaties in huis te voorkomen en zo nodig voorzieningen te treffen die de kans op brand verminderen. Een brandveiligheidscheck in de woning is aan te bevelen, bij voorbeeld met de woningcheck op de website van de brandweer. Daarin wordt onder meer gekeken naar (geschikte) en werkende rookmelders en de situatie in de keuken. Denk daarbij aan apparatuur, blusmogelijkheden en de aanwezigheid van goede vluchtwegen. U vindt tips en informatie bij de brandweer.

Een ander belangrijk punt is het voorkomen van vallen. Vallen eist veel slachtoffers: van de 65-plussers valt 30% minstens een keer per jaar. Jaarlijks worden in Nederland bijna 30.000 ouderen na een val in het ziekenhuis opgenomen. Bij zo’n 10 procent leidt een val tot ernstig letsel of zelfs overlijden. Om de kans op vallen te verminderen en de gevolgen te beperken, zijn preventieve maatregelen mogelijk, zie de website Valpreventie.

In de eerste plaats moet aandacht besteed worden aan voldoende bewegen. Bewegen is gezond, het vertraagt de afname van de sterkte van botten en van de spiermassa bij het ouder worden en zorgt ook voor een betere conditie. Als je genoeg beweegt, heb je een kleinere kans op ziektes van je hart of bloedvaten, diabetes, somber zijn of dementie, zie de website van de Thuisarts. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 40% van de 65-plussers onvoldoende beweegt volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Gooise Meren Beweegt organiseert in alle kernen vele sport en beweeg-activiteiten.

Risicovolle situaties in huis zoals gladde vloeren en traptreden, losse kleedjes en obstakels moeten worden weggenomen. Antislip badmatten en muurbeugels kunnen het valrisico beperken. Ook de situatie op de openbare weg is van belang. Het platform Gooise Meren Toegankelijk doet hiernaar regelmatig onderzoek, onder meer door schouwen van routes.

Om de organisaties te bezoeken; klikt u op de link en gaat u naar de website