Zelfstandig wonen

Langer zelfstandig blijven wonen

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen vertrouwde woning. Het is belangrijk om er tijdig over na te denken of het huis daarvoor geschikt is. Indien nodig kunnen er aanpassingen worden uitgevoerd om het huis geschikt te maken, zoals het plaatsen van een traplift, het rolstoelvriendelijk maken van de woning of aanpassing van de keuken. Ook andere voorzieningen zoals ‘slimme elektronica’, het op afstand bedienen van deuren en lichtschakelaars kunnen ertoe bijdragen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Daarnaast zijn er diverse Apps om op eenvoudige wijze sociale contacten te kunnen onderhouden.

De gemeente kan via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ondersteuning bieden voor kleine aanpassingen in huis en hulpmiddelen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ga voor een overzicht naar het WMO loket van de gemeente. U kunt voor onafhankelijke (gratis) adviezen en ondersteuning ook terecht bij MEE. Woont u in een corporatie-woning en bent u 65 jaar of ouder dan kunt u met al uw vragen terecht bij een wooncoach.

Naar een andere woning of een appartement

Wie niet in het eigen huis kan of wil blijven wonen, moet op zoek gaan naar een andere geschikte woning, bij voorkeur in de buurt van winkels en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dat kan een seniorenwoning of een appartement zijn maar ook een appartement in een wooncomplex of een kleinschalige wooncluster met een ontmoetingsruimte en zorgvoorzieningen. De moeilijkheid daarbij is dat geschikte woningen schaars zijn en door de hoge prijs voor de meeste ouderen niet bereikbaar zijn.

Komt u uit een corporatie-woning en bent u 65 jaar of ouder dan kan een wooncoach u adviseren. Voor de particuliere sector worden beschikbare woningen gepubliceerd op het internet, bij voorbeeld op de websites van de NVM en FUNDA. Van enkele wooncomplexen is het aanbod ook op het internet te vinden, bij voorbeeld woningen in complexen van Vivium en voor de Zandzee op de site van Woonzorg Nederland.

Om de organisaties te bezoeken; klikt u op de link en gaat u naar de website