Zorg en hulp aan huis

Als er hulp nodig is, kan de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hulp bieden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze ondersteuning kan bestaan uit dagbesteding, huishoudelijke thuiszorg, (taxi)vervoer en woningaanpassingen.
Het recht op deze hulp stelt een wijkcoach of een consulent van de gemeente Gooise Meren vast in een zogenoemd keukentafelgesprek. De gemeente en de wijkcoaches in Bussum, Naarden, Muiderberg en Muiden hebben daar meer informatie over.

Vanuit de Zorgverzekeringswet kunnen senioren verpleegkundige zorg en thuiszorg krijgen. Ook persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, kan – onder voorwaarden – vanuit het basispakket vergoed worden. Een wijkverpleegkundige stelt in dat geval stelt vast welke zorg nodig is, waarna samen met de cliënt een zorgplan wordt opgesteld.

Thuishulp

Vrijwillige thuishulp is hulp van een vrijwilliger aan huis. Senioren kunnen een beroep op deze vorm van hulp doen als ze niet kunnen terugvallen op vrienden of familie, of als andere hulp voor hen niet haalbaar of betaalbaar is.

Organisaties als Vivium en Versa kunnen ouderen in contact brengen met mensen die op vrijwillige basis iets voor een ander willen doen. Dit varieert van af en toe een hand- en spandienst tot bijvoorbeeld een wekelijks bezoek. De vrijwilligers zijn gemotiveerd en flexibel en wonen vaak in de buurt.

Wie niet voor Versa vrijwillige thuishulp in aanmerking komt, kan gebruik maken van bureaus die tegen betaling hulp bieden, bijvoorbeeld meegaan naar het ziekenhuis of samen boodschappen doen. Ook hierover hebben Vivium en Versa Welzijn informatie.

Mantelzorg

In veel gevallen verlenen familie, vrienden of buren mantelzorg, als vrijwillige en onbetaalde aanvulling op de gebruikelijke zorg. Mantelzorg kan een langdurige en zware taak zijn.

Versa Welzijn geeft informatie over mantelzorg, organiseert cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen voor mantelzorgers, biedt emotionele en praktische ondersteuning en zorgt voor respijtzorg (overname van zorg) en ontspanning.

Neem contact op

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt